Kategorie produktů 

CNC UNITEAM Covertek

5 osé CNC obráběcí centrum na výrobu krovů a dřevostaveb

CNC UNITEAM Covertek

CNC na výrobu dřevěných stavebních konstrukcí

Základ nabídky tvoří dva modely CNC. Model COVERTEK pro délku materiálu do 13 m a model ULTRA pro materiál až do délky 25 m.

CNC slouží k opracování masivních i lepených hranolů ve stavebnictví. Patentované upínací zařízení dovoluje opracování jak trámů, tak i panelů na jednom stroji.
Konstrukce uchycení materiálu dovoluje jakékoli opracování trámů velikosti až 600 x 600 mm, nebo 250 x 1000 mm, případně panelů o šířce 1 250, nebo 3 000 mm.
Další možností je výroba obloukových konstrukčních prvků, např. stropy hal, bazénů apod. 
Ostatní využití: výroba dveří, masivních stěnových panelů, dřevěných panelů pro podlahy i stropy, výroba všeobecně použitelných panelů pro dřevostavby.

Výrobní postup

Trámy určené k opracování na CNC umístí obsluha na vstupní stůl. Stroj automaticky oddělí krajní kus a přesune jej na upínací zařízení. Po opracování jsou jednotlivé hotové kusy ukládány na výstupním stole. Po celou dobu opracování jsou trámy na vstupu i na výstupu upnuty díky patentovanému upínacímu zařízení, které zamezuje ohýbání, kroucení a dalším možnostem vedoucím ke ztrátě přesnosti opracování. S trámy lze posunovat dopředu, dozadu, případně trámy otáčet o 90° a to při neustálém upnutí, tzn.s maximální přesností. Během opracování nepřichází obrobky do styku s jinými částmi stroje, ani s odřezky či odpadem a je tak vyloučeno poškození povrchu materiálu. Upínací zařízení se skládá ze 6ti nezávislých motorizovaných podpěr řízených programem, které se automaticky polohují podle délky opracovaných kusů. Kus je v celé vstupní délce - a také po vykrácení na finální délky, neustále uchycený v optimálních bodech a to jak dlouhé, tak i krátké dílce.

Pracovní jednotka

Základní pracovní jednotku stroje tvoří 5ti osé elektrovřeteno s automatickou výměnou nástrojů. Vřeteno zaručuje dosažení jakéhokoli náklonu a vytočení v jakémkoli úhlu. Všechny operace jsou tak prováděny bez nutnosti přídavných pracovních jednotek, což přináší úsporu pracovního místa. 17kW motor elektrovřetene disponuje měnitelnou rychlostí otáček až do 18 000 ot/min. a ve spojení s měničem nástrojů garantuje perfektní povrchovou úpravu díky použití správných otáček každého nástroje, s ohledem na průměr nástroje, bez poškození okrajů a povrchu materiálu. Další užitné vlastnosti 5ti osého vřetene: 

  • Pracuje se zpětnou vazbou a snižuje úběr materiálu v případě vysokého odporu – předchází se tak nouzovému přerušení práce kvůli zahlcení nástroje, zrychluje práci a zvyšuje přesnost i kvalitu opracování.
  • Veškeré vyřezávané tvary a ornamenty lze připravit v 3D modelaci, díky 5ti osému vřetenu prakticky bez omezení.

Pokud kdykoli po uvedení stroje do provozu nastane potřeba zvýšení kapacity výroby, lze toho bez zbytečných nákladů dosáhnout připojením druhého 5ti osého vřetene.
Tyto dvě pracovní jednotky pak mohou dle potřeby pracovat zcela nezávisle, nebo provádět dva zrcadlové pracovní úkony najednou.

Zpracování odpadu

Během zpracování obrobků vzniká díky vysoké rychlosti opracování velké množství odřezků a jiného odpadu v krátkém čase. Pořádek na pracovišti a čistotu stroje zajišťuje vyvážecí pásový dopravník, integrovaný ve stroji. Řešení odpadu tak nevyžaduje žádné zásahy do podlahy pod strojem.

Řídící systém stroje

CNC Uniteam pracuje s různými typy projekčních programů, jako např. SEMA, CADWork, Dietrich’s, hsbCAD, nebo WETO. Řídící systém CNC rozdělí zhotovený projekt - např.střechy, na jednotlivé položky ke zpracování tzv.Makra. Systém standardně obsahuje makra pro všechny běžně používané tvary, jako spoje, čepy, dlaby, sedla, otvory apod. V případě nově vytvořeného typu spoje, či nového tvaru opracování, na který dosud nebylo Makro vytvořeno – zašle zákazník tento návrh do Uniteamu a ten obratem nové Makro připraví. Obsluha pracuje s Makry, které se zobrazují na obrazovce řídícího panelu CNC, nepotřebuje tedy znát žádný programovací jazyk. Díky systému Windows je ovládací prostředí jednoduché a intuitivní.

Příprava výroby

Jednou ze součástí řídícího systému CNC je program pro 3D grafickou simulaci výrobního procesu. Po vytvoření projektu a jeho převedení do CNC ukáže na obrazovce grafickou animaci výroby celého projektu , např. celé střechy a to v reálném čase, včetně výměny nástrojů, otáčení trámu a všech úkonů elektrovřetene. Díky 64 násobnému zrychlení simulace získá uživatel představu o čase výroby celého projektu velmi rychle. Navíc tento program dokáže nalézt chyby v projektu - např. nedosedající trám díky špatně zvolené délce a odhalí také možné kolize při výrobě. V praxi se často využívá ke tvorbě cenových nabídek. Program je nezávislý na stroji a lze ho nainstalovat na samostatné PC.

  • Obsluhu stroje tvoří jeden pracovník.
  • Zástavbové rozměry závisí na zvolené konfiguraci a vybavení stroje.
  • Bohaté možnosti individuální výbavy stroje dávají uživatelům možnost nechat si vyrobit stroj na míru dle požadavků každého konkrétního provozu.

Každý zákazník společnosti UNITEAM je před expedicí stroje z výrobního závodu podroben školení, a to na „svém“ stroji, při zpracování reálného materiálu se simulací reálných výrobních podmínek.

 

 

 

 

Poptávka

Reference

CNC bruska na soustružené dřevo INTOREX LNX-1500 ušetří mnoho času a nepříjemné práce. Umožní Vám brát zakázky, které by bez tohoto stroje byly nerentabilní
CNC bruska na soustružené dřevo INTOREX LNX-1500 ušetří mnoho času a nepříjemné práce. Umožní Vám brát zakázky, které by bez tohoto stroje byly nerentabilní

Zveřejněno 17.8.2020

Zjistit více
Nová výrobní linka INTOREX (CNC soustruh + robot + CNC bruska) zvýšila ve firmě TON a.s. přesnost a kvalitu povrchu soustružených polotovarů
Nová výrobní linka INTOREX (CNC soustruh + robot + CNC bruska) zvýšila ve firmě TON a.s. přesnost a kvalitu povrchu soustružených polotovarů

Zveřejněno v září 2019

Zjistit více
Krátící pila na výrobu vazníků STROMAB CT600 ušetří 60 až 70% mzdových nákladů ve srovnání s ručním krácením na pokosové pile
Krátící pila na výrobu vazníků STROMAB CT600 ušetří 60 až 70% mzdových nákladů ve srovnání s ručním krácením na pokosové pile

Zveřejněno 2016

Zjistit více
Sušárna řeziva BIGONDRY s přímým plynovým topením ušetří miliónové investice do kotelny, pracuje bezobslužně a náklady na plyn nepřekročí náklady na provoz kotelny
Sušárna řeziva BIGONDRY s přímým plynovým topením ušetří miliónové investice do kotelny, pracuje bezobslužně a náklady na plyn nepřekročí náklady na provoz kotelny

Zveřejněno 2014

Zjistit více
5 osý CNC stroj UNITEAM COLIBRI pro výrobu 3D modelů. Zakoupením stroje se otevřely nečekané možnosti využití a množství zakázek vedlo po 3 letech k zakoupení druhého stejného CNC centra
5 osý CNC stroj UNITEAM COLIBRI pro výrobu 3D modelů. Zakoupením stroje se otevřely nečekané možnosti využití a množství zakázek vedlo po 3 letech k zakoupení druhého stejného CNC centra

Zveřejněno 2015

Zjistit více
CNC obráběcí centrum INTOREX TC-1000 na výrobu nožek sedacího nábytku
CNC obráběcí centrum INTOREX TC-1000 na výrobu nožek sedacího nábytku

Na obsahu se pracuje

Zjistit více
Radiální pila STROMAB US12 pro krácení hranolů v tesařské dílně. Chytrá konstrukce s počátkem řezu ze stejného bodu ve všech úhlech a snadný posun do řezu i u masivních hranolů z tvrdého dřeva
Radiální pila STROMAB US12 pro krácení hranolů v tesařské dílně. Chytrá konstrukce s počátkem řezu ze stejného bodu ve všech úhlech a snadný posun do řezu i u masivních hranolů z tvrdého dřeva

Zveřejněno 2014

Zjistit více
Balící automat GG MACCHINE AT-1200 A pro výrobu nábytku překvapil velkou úsporou balícího materiálu a hlavně úsporou mzdových nákladů na balení.
Balící automat GG MACCHINE AT-1200 A pro výrobu nábytku překvapil velkou úsporou balícího materiálu a hlavně úsporou mzdových nákladů na balení.

Zveřejněno 2012

Zjistit více
Výroba přesných lamel na pásové pile CENTAURO SUPERCUT 80. Vysoká přesnost a čistota řezu, rovnoběžnost řezů, prořez až 500 mm a průřez 1,2 mm jsou hlavní důvody, proč na výrobu lamel pořídit tento stroj.
Výroba přesných lamel na pásové pile CENTAURO SUPERCUT 80. Vysoká přesnost a čistota řezu, rovnoběžnost řezů, prořez až 500 mm a průřez 1,2 mm jsou hlavní důvody, proč na výrobu lamel pořídit tento stroj.

Zveřejněno 2012

Zjistit více
Dlabání a frézování otvorů ve výrobě dveří na NC dlabačce CENTAURO ALFA jako hlavní úspora mzdových nákladů menších výrobců dveří a oken a jako efektivní nástroj pro výrobu atypů u velkých společností
Dlabání a frézování otvorů ve výrobě dveří na NC dlabačce CENTAURO ALFA jako hlavní úspora mzdových nákladů menších výrobců dveří a oken a jako efektivní nástroj pro výrobu atypů u velkých společností

Zveřejněno 2010

Zjistit více
5 osý CNC stroj na výrobu krovů a dřevěných stavebních konstrukcí zafixuje při opracování trám do roviny a přesně opracuje i čerstvé masivní dřevo
5 osý CNC stroj na výrobu krovů a dřevěných stavebních konstrukcí zafixuje při opracování trám do roviny a přesně opracuje i čerstvé masivní dřevo

Zveřejněno 2013

Zjistit více
Výroba dřevěných obalů pomocí pásové pily CENTAURO R800 s podavačem RVP200, to je vysoká flexibilita rozmítání řeziva a úspora materiálu
Výroba dřevěných obalů pomocí pásové pily CENTAURO R800 s podavačem RVP200, to je vysoká flexibilita rozmítání řeziva a úspora materiálu

Zveřejněno 2013

Zjistit více
4 osý CNC obráběcí stroj UNITEAM UNIKAWOOD na výrobu dveří
4 osý CNC obráběcí stroj UNITEAM UNIKAWOOD na výrobu dveří

Zveřejněno 2013

Zjistit více
CNC soustruh s frézou pro truhlářskou dílnu
CNC soustruh s frézou pro truhlářskou dílnu

Zveřejněno 2012

Zjistit více
Vakuová sušárna řeziva BIGONDRY. Výborné řešení pro dosušování řeziva na stolařskou vlhkost dle aktuálních potřeb výroby.
Vakuová sušárna řeziva BIGONDRY. Výborné řešení pro dosušování řeziva na stolařskou vlhkost dle aktuálních potřeb výroby.

Zveřejněno 2012

Zjistit více
Linka délkového nastavení řeziva pro výrobu nábytku
Linka délkového nastavení řeziva pro výrobu nábytku

Zveřejněno 2012

Zjistit více

Aktuality

12 květen

© Copyright Freewood s.r.o., 2023. Webové stránky vytvořilo Poski.com. Tvorba webových stránek na míru.

Obsah košíku
Celkem: 0
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování